23 Đường 57, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

BACK TO TOP